تامین مالی از طریق بازار سرمایه – بخش سوم

  در این شماره از روش­های تامین مالی بازار سرمایه به تامین مالی از طریق اوراق مشارکت می­رسیم:   شرایط انتشار اوراق مشارکت طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که به منظور تأمین مالی...

تامین مالی از طریق اوراق مشارکت

در این شماره از روش­های تامین مالی بازار سرمایه به تامین مالی از طریق اوراق مشارکت می­رسیم: شرایط انتشار اوراق مشارکت طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که به منظور تأمین مالی طرح‌های مشخص...
تامین مالی از طریق بازار سرمایه – بخش دوم

تامین مالی از طریق بازار سرمایه – بخش دوم

شرایط انتشار صکوک اجاره (و مرابحه) در قسمت اول به کلیات انواع روشهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کردیم و گفتیم که روشهای کلی تامین مالی به قرار ذیل می­باشد:   انتشار اوراق بهادار سرمایه­ای انتشار اوراق بدهی در این بخش به یکی از روشهای تامین مالی از طریق...

تامین مالی از طریق بازار سرمایه

در کنار بازار پول که نقشی اساسی در تامین مالی پروژه­ ها در ایران برعهده دارد و اساسا سیستم تامین منابع مالی در کشور ما بیشتر بانک پایه بوده؛ بازار سرمایه نیز در چند سال اخیر و با توجه به توسعه و تعریف ابزارهای متنوع توانسته به تثبیت نقش خود در تامین مالی شرکتها، طرحها...