اقتصاد دانش بنیان از نگاه آمار و ارقام (برنامه تلویزیونی)

اقتصاد دانش بنیان از نگاه آمار و ارقام (برنامه تلویزیونی)

آغاز سال ۱۴۰۱ مصادف بود با ضبط برنامه ای که در دو بخش در تاریخ های ۳ و ۵ فروردین از شبکه ۱ پخش شد. میزبان این برنامه ها دکتر علی مروی مجری و تهیه کننده محترم و دوست عزیز قدیمی بنده بودند. بخش دوم برنامه با تم اقتصادی و با محوریت اقتصاد دانش بنیان بود. شما می توانید از...
حاکمیت شرکتی Corporate Governance چیست؟

حاکمیت شرکتی Corporate Governance چیست؟

حاکمیت شرکتی چیست؟ از کجا مبحث حاکمیت شرکتی مهم قلمداد شد؟ چرا شرکتها به حاکمیت شرکتی برای کنترل وضعیت خود نیاز دارند؟ویژگی های این فرآیند چیست؟

جلسه آغاز پروژه KOM چیست؟

جلسه آغاز پروژه KOM چیست؟

جلسه آغاز پروژه یک عامل مهم تعیین‌کننده‌ی موفقیت در طول اجرای پروژه است. لازم است به هدف، زمان و روش برگزاری و فهرست عناوین بسیار دقت کنیم.