اقتصاد دانش بنیان از نگاه آمار و ارقام (برنامه تلویزیونی)

اقتصاد دانش بنیان از نگاه آمار و ارقام (برنامه تلویزیونی)

آغاز سال ۱۴۰۱ مصادف بود با ضبط برنامه ای که در دو بخش در تاریخ های ۳ و ۵ فروردین از شبکه ۱ پخش شد. میزبان این برنامه ها دکتر علی مروی مجری و تهیه کننده محترم و دوست عزیز قدیمی بنده بودند. بخش دوم برنامه با تم اقتصادی و با محوریت اقتصاد دانش بنیان بود. شما می توانید از...
جلسه بازرسی پیش از ساخت PIM چیست؟

جلسه بازرسی پیش از ساخت PIM چیست؟

بعد از تولید مدارک مهندسی و تأمین مواد خام سازنده می بایست نسبت به ساخت تجهیزات مورد تعهد در PO اقدام نماید. آغاز ساخت تجهیزات مستلزم برگزاری جلسه آغاز ساخت می باشد.. در حقیقت این جلسه اعطای مجوز رسمی ساخت تجهیزات به وندور می باشد. اما این جلسه دارای چه ویژگیهایی است؟ مستندات مورد نیاز این جلسه چیست؟ زمان برگزاری آن چه موقعی است و جاضرین در این جلسه چه افرادی از ذینفعان پروژه هستند؟

جلسه آغاز پروژه KOM چیست؟

جلسه آغاز پروژه KOM چیست؟

جلسه آغاز پروژه یکی از مهمترین وقایع در طول اجرای پروژه است. یکی از عوامل شکست و موفقیت پروژه برگزاری این جلسه است. هدف از برگزاری جلسه، زمان و روش برگزاری، لیست مطالب قابل عنوان در جلسه از مسایلی است که می بایست توسط تیم پروژه مورد دقت قرار گیرد.

تأمین مالی پروژه چیست؟

تأمین مالی پروژه چیست؟

پروژه ها برای اجرا شدن به منابع مالی نیاز دارند. اما این منابع مالی چگونه در اختیار پروژه قرار خواهد گرفت؟ آیا مکانیزم خاصی دارد؟ در مقابل این منابع مالی تأمین مالی شده، از پروژه چه چیز مطالبه خواهد شد؟

گزارش سالانه حقوق و دستمزد – ایران تلنت

موسسه ایران تلنت بعد از گذشت چندین سال ارائه خدمات شغل یابی اکنون به مرجعی مفید در این خصوص بدل گشته است. با توجه به حجم اطلاعاتی که از سوی کاربران در اختیار ایران تلنت قرار داده می شود، تحلیل وضعیت بازار کار در صنایع مختلف امری بسیار کارآمد و مفید توسط اسن موسسه...