دنیای کنونی، دنیای نفت و گاز است. در حال حاضر بیشتر مخازن و میادین خشکی یا کشف شده اند و بهره برداری از آنها اغاز شده و یا در حال برنامه ریزی برای آغاز بهره برداری می باشند.

دنیای کنونی، دنیای نفت و گاز است. در حال حاضر بیشتر مخازن و میادین خشکی یا کشف شده اند و بهره برداری از آنها اغاز شده و یا در حال برنامه ریزی برای آغاز بهره برداری می باشند. اما میادین جدید که اخبار اکتشاف آنها روزانه سر خط خبرگزاری ها را پوشش می دهد در مناطق فراساحل، آبهای عمیق و قطب کشف می شوند.

ماهیت و طبیعت این میادین حوزه فعالیت و کسب و کار و تخصص های پیمانکاران عمومی این حوزه ها را تغییر بنیادی داده است. به واقع در حال حاضر جنگ بین رقبا در این بازار متلاطم کسب و کار، بین کسانی است که زودتر بتوانند با ابزارها و تجهیزاتی که وابستگی شدیدی به فنآوری های جدید دارند، بهره برداری از این میادین را آغاز نمایند. از همین بند می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

  • فنآوری تولید تجهیزات مورد استفاده در این پروژه ها، پیمانکاران را وادار به ورود در عرصه تحقیق و پژوهش R&D نموده است
  • دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی زیادی توسط این پیمانکاران تأسیس شده است
  • کارآفرینی بعنوان یکی از مزایای رقابتی این سازمانها در این حوزه بدل گشته است
  • سرمایه گذاری های هنگفتی در حوزه فنآوری و اعطای بورس های تحقیقاتی و جذب نخبگان در این زمینه صورت گرفته است
  • مالکیت معنوی این دانش و فنآوری های نوین در انحصار شرکت دست یابنده به آن است و این خود یعنی کسب سهم بیشتر از بازار به لطف فنآوری نوین

در این بخش تلاشمان این است که ضمن پوشش دهی اخبار این سازمانهای دانش بنیان پروژه محور، به مطالعه وضعیت و چشم انداز پروژه های فراساحل بپردازیم تا برای سامانهای متمایل به ورود به این عرصه اطلاعاتی هرچند ناچیز را فراهم آورده باشیم