انستیتو مدیریت پروژه آمریکا کتاب جدید خود را منتشر نمود:

راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان

این کتاب برای مدت محدودی بصورت رایگان از طریق وب سایت این موسسه قابل دریافت می باشد. قیمت این کتاب حدوداً ۳۵$ می باشد.

برای دریافت کتاب به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

مدیریت تغییر در سازمان ها : راهنمای عملی