کنفرانس پیمانکاری سالانه به همت موسسه FMI برگزار می گردد. سال ۲۰۱۲ این کنفرانس در شهر زوریخ برگزار گردید. مدیر موسسه FMI در افتتاحیه این کنفرانس ارائه ای از وضعیت و روند صنعت مهندسی و ساخت E&C برای حضار داشت.

فایل این ارائه را  از اینجا دریافت نمایید.