بسته به رویکرد کارفرمایان مختلف در پروژه هایشان از پیمانکار عمومی تعاریف متعددی مشاهده می شود. اما اگر بخواهیم تعاریف نزدیک به فرضیات خودمان از بین این تعاریف استخراج نمائیم با تعاریفی از این دست مواجه
می شویم :

 

 1. پیمانکار اصلی و عمده که با کمک پیمانکاران دست دوم متخصص در بخشهای مختلف عملیاتی مثل الکتریکال ، نصب تجهیزات ، سیویل ، پایپینگ ، و غیره کار پروژه را به پیش می برد .
 2. پیمانکاری  که مسئولیت اجرا ، نظارت و تمامی هماهنگی های یک پروژه را و شاید نیز انجام برخی از وظایف فردی ، علی الخصوص وظایف بخش ساختمان و نصب را بعهده دارد .
 3. پیمانکاری که وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر کار مرحله ساختمان و نصب ، زمانبندی ، راهبری و پرداخت به پیمانکاران دست دوم را بعهده دارد .
 4. پیمانکاری که از طرف کارفرما وکالت انعقاد قرارداد با پیمانکاران دست دوم ، زمانبندی تحویل کار به آنها و پرداختهای مالی ، هماهنگی و راهبری فعالیتهای قسمتهای مختلف و شرکتهای درگیر با قسمت ساختمان و نصب ، مسئولیت تام در قبال اختتام پروژه به موقع و در زمان مشخص را بر عهده دارد .
 5. در حقیقت GC ها شامل تشکیلات وسیعی از  گروه های اجتماعی هستند  که  به لایه های  جزئی تر  توزیع  شده  و هرکدام  به  جزئیات بسیار وسیعی تقسیم می شوند.
 6. هر GC یک نوع استاندارد یا رویه یا patent مربوط به خود را دارد. یعنی GC اصولأ یک brand است.
 7. یک شرکت GCدر واقع یک شرکت قراردادها است. (company of contracts)
 8. پیمانکار عمومی به شرکتی گفته می شود که دارای تجربه کافی در زمینه اجرا و اداره پروژه های ساختمان و نصب بوده و در یک زمان توان اجرا و راهبری چندین پروژه را توامان داشته باشد. پیمانکار عمومی کار را از کارفرما تحویل گرفته و با پیمانکاران فرعی وارد مناقصه و انعقاد قرارداد می شود. در پیمانکاری عمومی کارفرما در ابتدا با یک شرکت طراحی که فراهم آورنده خدمات مهندسی و معماری است و در ادامه بر عملیات ساختمان و نصب نیز نظارت می نماید ، وارد مذاکره و عقد قرارداد می گردد. خروجی های فرآیند طراحی مدارک مناقصه و پیمان است که کارفرما آنها را برای برگزاری مناقصه با پیمانکاران عمومی متعدد منتشر می سازد.
 9.  هر پروژه نیازمند موارد ذیل است:
 •        دیدگاه ( طرح ، نقشه ، استراتژی )
 •        حساب بانکی
 •        پیمانکار عمومی : کسی که برای انجام کار استخدام می شود.

برای اجرای پروژه های بزرگ یا پیچیده – مسکونی یا تجاری یا صنعتی- نیازمند یک سازمان با تجربه کافی مخصوصا در زمینه ساختمان و نصب است. پیمانکار عمومی یک پروژه بزرگ بایستی مجهز به آخرین فنآوری ها و متدهای پیشرفته  در ساخت یک محصول کیفی تحت شرایط و فشارهای منحصر بفرد پروژه باشد.

 1. پیمانکار عمومی بایستی علاوه بر داشتن فهم جامع و بسیط در فرآیند ساختمان و نصب دارای مهارتهای سازمانی و نیروهای خبره و کارآمد نیز باشد.
 2. پیمانکار عمومی شخص حقیقی و یا حقوقی است که با پیمانکاران ویژه- اشخاص حقیقی و یا حقوقی که قادر به انجام امور بخش کوچکی از پروژه هستند – وارد عقد قرارداد خواهد شد .
 3. پیمانکار عمومی مسئول انجام امور کنترلی زمانبندی و هزینه بطور همزمان می باشد.
 4. پیمانکاران عمومی باید امور خود را با قوانین مصوب در همه حوزه های کاری از محیط زیست تا تحویل پروژه مطابقت دهند. آنها همچنین باید در مورد برخی حوزه های کاری از جمله آئین نامه های ایمنی ، قوانین و استانداردهای استخدام و برآورد ها ، مالیات خرید و فروش ، قیود و محدودیتها ، قوانین حقوق مالکیت ، حق بیمه ، مدارک پیمان و قوانین ساختمان و نصب اطلاع داشته باشند.
 5. پیمانکاران عمومی بزرگ در حوزه های متعدد شامل پروژه های دولتی / مناقصه ای ، مدیریت ساخت ؛ طرح / ساخت ، پروژه های مذاکره ای و خصوصی ، کار میکنند.
 6. عموماً، پیمانکار با خدمات بخصوصی که برای پروژه با محدوده قیمت مشخصی ارائه می دهد ، مشخص  می گردد. برای مثال ، زیر ۵ میلیون دلار . فقط بزرگترین شرکتهایی که به صورت پیمان عمومی کار می کنند  می توانند از عهده پروژه هایی با قیمت بالاتر از ۵۰ میلیون دلار و یا یک پروژه بزرگ بین المللی برآیند. ( در ایالات متحده آمریکا )