بررسی روند وضعیت صنعت مهندسی و ساخت در جهان

کنفرانس پیمانکاری سالانه به همت موسسه FMI برگزار می گردد. سال ۲۰۱۲ این کنفرانس در شهر زوریخ برگزار گردید. مدیر موسسه FMI در افتتاحیه این کنفرانس ارائه ای از وضعیت و روند صنعت مهندسی و ساخت E&C برای حضار داشت. فایل این ارائه را  از اینجا دریافت...

الگوها و تجارب کشورهای خارجی در حمایت از تولید ملی – کره جنوبی

در سال ۹۱ که حسب فرمایشات رهبر معظم انقلاب “سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نام گرفت، مجری بخش اقتصادی برنامه صبحگاهی روز از نو با نگاهی جدید به موضوعات اقتصادی از بنده درخواست نمود تا طی چند برنامه در مورد شعار سال و با رویکرد اطلاع رسانی به...