بررسی روند وضعیت صنعت مهندسی و ساخت در جهان

کنفرانس پیمانکاری سالانه به همت موسسه FMI برگزار می گردد. سال ۲۰۱۲ این کنفرانس در شهر زوریخ برگزار گردید. مدیر موسسه FMI در افتتاحیه این کنفرانس ارائه ای از وضعیت و روند صنعت مهندسی و ساخت E&C برای حضار داشت. فایل این ارائه را  از اینجا دریافت...