خانه

راهنمای آمار انرژی

اثر حاضر ترجمه ای از Energy statistics manual  از انتشارات موسسه بین المللی انرژی می باشد که توسط وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران در سال

متن کامل