خانه

سیستم های تدارکات

کتاب سیستم های تدارکات – رویکردی به مدیریت پروژه فرا صنعتی از انتشارات تیلور اند فرانسیس در سال ۲۰۰۸ می باشد. در این کتاب با

متن کامل