نسخه رایگان مدیریت تغییر در سازمان پروژه محور (مدت محدود)

انستیتو مدیریت پروژه آمریکا کتاب جدید خود را منتشر نمود: راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان این کتاب برای مدت محدودی بصورت رایگان از طریق وب سایت این موسسه قابل دریافت می باشد. قیمت این کتاب حدوداً ۳۵$ می باشد. برای دریافت کتاب به لینک ذیل مراجعه فرمایید: مدیریت...

فیدیک – راهنمایی برای تمام قراردادها در پروژه

فیدیک یا فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور بعنوان مرجع بین المللی دانش امور قراردادها شناخته شده است. این موسسه معتبر تاکنون مستندات مختلفی را بمنظور تشریح، تبیین و حوه اداره انواع قرارداد منتشر نموده است. در این قسمت ما ابتدا مقاله ای را به زبان انگلیسی بمنظور آشنایی...

راهنمای آمار انرژی

اثر حاضر ترجمه ای از Energy statistics manual  از انتشارات موسسه بین المللی انرژی می باشد که توسط وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۵ ترجمه شده است و در سایت آژانس بین المللی انرژی قرار گرفته است. در این کتاب کلیه آمارهای مربوط به انواع انرژی ها در کره...