حاکمیت شرکتی : ارائه تصویر کامل

کتاب حاکمیت شرکتی : ارائه تصویر کامل، از انتشارات انجمن مدیریت آمریکا AMACOM در سال ۲۰۰۳ می باشد. اصول و مقررات و قوانین زیرساخت حاکمیت شرکتی در این کتاب به نحو مناسبی تبیین شده است. برای دریافت این کتاب اینجا را کلیک...

سیستم های تدارکات

کتاب سیستم های تدارکات – رویکردی به مدیریت پروژه فرا صنعتی از انتشارات تیلور اند فرانسیس در سال ۲۰۰۸ می باشد. در این کتاب با توجه به مضامین مدیریت پروژه، مباحثی همچون مدیریت تدارکات و ذینفعان و زنجیره تأمین و تدارکات الکترونیکی مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است....

مسئولیت اجتماعی در شرکتهای چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته

کتاب مسئولیت اجتماعی در شرکتهای چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته از انتشارات کمبریج در سال ۲۰۱۲ می باشد. در این کتاب به مواردی از قبیل حاکمیت شرکتی و نقش آن در مقابل مفاسدی از جمله رانت و فساد مالی شرکتها بر اساس مقررات و قوانین بین المللی در شرکتهای چند ملیتی که در...

درآمدی بر صنعت فراساحل

موسسه صنعت فراساحل دانمارک در سال ۲۰۱۰ کتابی را با عنوان فوق منتشر نمود که بصورت جامع و کاربردی به پروژه های فراساحل می پردازد. از آنجاییکه این نوع پروژه ها دارای پیچیدگی ها، متریال مصرفی و فنآوری های خاص هستند که طبعاً در آبهای نیلگون خلیج فارس تاکنون این دست پروژه...