سیستم های تدارکات

کتاب سیستم های تدارکات – رویکردی به مدیریت پروژه فرا صنعتی از انتشارات تیلور اند فرانسیس در سال ۲۰۰۸ می باشد. در این کتاب با توجه به مضامین مدیریت پروژه، مباحثی همچون مدیریت تدارکات و ذینفعان و زنجیره تأمین و تدارکات الکترونیکی مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است....

مسئولیت اجتماعی در شرکتهای چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته

کتاب مسئولیت اجتماعی در شرکتهای چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته از انتشارات کمبریج در سال ۲۰۱۲ می باشد. در این کتاب به مواردی از قبیل حاکمیت شرکتی و نقش آن در مقابل مفاسدی از جمله رانت و فساد مالی شرکتها بر اساس مقررات و قوانین بین المللی در شرکتهای چند ملیتی که در...

درآمدی بر صنعت فراساحل

موسسه صنعت فراساحل دانمارک در سال ۲۰۱۰ کتابی را با عنوان فوق منتشر نمود که بصورت جامع و کاربردی به پروژه های فراساحل می پردازد. از آنجاییکه این نوع پروژه ها دارای پیچیدگی ها، متریال مصرفی و فنآوری های خاص هستند که طبعاً در آبهای نیلگون خلیج فارس تاکنون این دست پروژه...

کاتالوگ استانداردهای مورد استفاده در صنعت نفت و گاز

انجمن OGP در یک همکاری راهبردی با موسسه بین المللی استاندارد ISO و موسسه IEC پروژه یکپارچه سازی استانداردهای مورد استفاده در صنعت نفت و گاز را به اجرا درآورد. در فوریه ۲۰۱۲ کاتالوگ این استانداردها منتشر گردید. این کاتالوگ برای خوانندگانی که به مرجعی از این...