توفیقی دست داد تا مدتی قبل به لطف دوست و همکار عزیز آقای محمدتقی رجایی که در حوزه تولید محتواهای چند رسانه ای فعال می باشد در تهیه و تدوین این ویدئو نقش داشته باشم. موضوعی که دولت محترم قصد دارد بواسطه اجرای آن در اقتصاد کشور تحول ایجاد نماید. تعریف مگاپروژه ها، اجرای آنها و تأثیر کلان بر اقتصاد کشور. امید است که این تفکر به بار نشسته و ثمرات آن در سفره هر هموطن ایرانی محسوس و مشهود باشد.

لینک تماشا از آپارات