آغاز سال ۱۴۰۱ مصادف بود با ضبط برنامه ای که در دو بخش در تاریخ های ۳ و ۵ فروردین از شبکه ۱ پخش شد. میزبان این برنامه ها دکتر علی مروی مجری و تهیه کننده محترم و دوست عزیز قدیمی بنده بودند. بخش اول برنامه با تم اقتصادی و با محوریت اشتغال و کارآفرینی بود. شما می توانید از طریق لینک از سایت تلوبیون این برنامه  را تماشا کنید.