سازمان های پروژه محور سازمانهایی مولد داده و اطلاعات هستند چرا که مدیریت پروژه مدیریت بر اطلاعات وضعیت پروژه است. اجرای پروزه برابر است با ایجاد اطلاعات بر مبنای داده ها و اطلاعات بنیادین مهندسی و طراحی پروژه. برای مگاپروژه ها، حجم این اطلاعات قابل تصور نیست. یکپارچگی در مدیریت پروژه وقتی موضوعیت می یابد که بتوان این داده ها و اطلاعات را در قالب ها، اشکال و انواع دسته بندی و نگهداری نمود تا تحلیل هدفمند جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان از مدیر پروژه تا لایه های ارشد هیأت مدیره امکان پذیر باشد. همچنین اطلاعات پروژه های قبلی بعنوان دارایی های سازمانی برای پروژه های بعدی سازمان در حکم درس آموخته و راهکار برتر ارزشی بسیار بالا داشته و سازمان می بایست در حفظ آنها تلاش لازم را بعمل آورد.

امروزه دانش و علم فنآوری اطلاعات این امکان را برای سازمان های پروژه محور فراهم آورده است تا با استفاده از ابزارها و نرم افزارهای مبتنی بر ICT بتوانند تولید، نگهداری، به روزرسانی و تحلیل داده ها و اطلاعات را سرعت بخشیده و به مدیر پروژه در اتمام پروژه در زمان معین و با بودجه مصوب و کیفیت مورد انتظار ذینعان کمک نمایند.

فنآوری اطلاعات با ورود به حوزه های مختلف مدیریت پروژه همچون ریسک، زمان، هزینه، کیفیت، محدوده، برونسپاری ، ارتباطات و ذینفعان و … در فازهای مختلف یک پروژه EPC و تولید ماژول ها و نرم افزارهای تحلیلی تحولی اساسی در مدیریت پروژه ها ایجاد نموده است.

پایگاه اطلاع رسانی پیمانکاری عمومی قصد دارد تا با معرفی نرم افزارها و شرکتهای تولید کننده این محصولات مبتنی بر ICT به مدیران پروژه و سازمانهای GC قدم در توسعه فرهنگ استفاده از ICT در مدیریت مگاپروژه ها بردارد.