محمد زین العابدین

MZ_PMO@yahoo.com

 

چکیده

افزایش استفاده از رویکرد مدیریت پروژه، مواجهه با موضوعات مختلف و ضرورت توانمندسازی سازمان های بزرگ و شرکت های هلدینگ پروژه محور در مرکزیت بخشی و مدیریت هماهنگ پروژه ها موجب شده است تا ضمن ابداع رویکردهای نوین میزان استفاده از آن ها نیز رشد چشمگیری داشته باشد. یکی از رویکردهای نوینی که بدلیل نقش موفقیت آمیزش توانسته جایگاه درخوری را بین این گونه سازمان ها بدست آورد، دفتر مدیریت پروژه است. این سازمان ها در تلاش اند تا با استقرار دفتر مدیریت پروژه ضمن افزایش هم افزایی و تعامل در سطوح مختلف سازمانی، عملکرد خود را نیز در شاخص های مختلف ارتقاء داده و مدیریت مؤثر و اثربخش سازمان را در راستای اهداف پروژه ها میسر سازند.

بنابراین، در ابتدا حصول شناخت کافی از دفتر مدیریت پروژه ضروری به نظر می آید. از همین رو در این مقاله ابتدا مبانی، مفاهیم، نقش ها و کارکردها و ضرورت پرداختن به این دفاتر تشریح می شود. سپس ساختار مناسب جهت استقرار دفتر مدیریت پروژه در یک شرکت هلدینگ پروژه محور بررسی و پیشنهاد شده و جایگاه سازمانی آن در سلسله مراتب سازمانی تبیین می گردد و در نهایت تجارب و راهکارهای برتر بدست آمده در زمینه پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه بیان می شوند.

کلمات کلیدی

مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه، Project Management Office (PMO)، سازمان پروژه محور، شرکت هلدینگ

برای دریافت فایل PDF اینجا کلیک نمایید.