پایگاه اطلاع رسانی پیمانکاری عمومی با اعتقاد بر تأثیر آموزش در ارتقا و رشد فرهنگ پیمانکاری عمومی در کشور و حرفه ای سازی کارشناسان و مدیران این حوزه خاص از صنعت، با همکاری مرکز توسعه و آموزش فصل نماینده انحصاری انستیتو مدیریت پروژه آمریکا در ایران اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی حرفه ای توسط متخصصین و مدیران باتجربه صنعت پیمانکاری کشور نموده است.

این دوره ها بصورت سفارشی (در محل کارفرما) و بصورت عمومی بر اساس تقویم آموزشی (در مرکز آموزش فصل) برگزار می گردند.

گواهینامه این دوره ها بین المللی بوده و توسط مرکز توسعه و آموزش فصل از طرف انستیتو مدیریت پروژه آمریکا معتبرترین مرجع مدیریت پروژه بین المللی اعطا می گردد.

– اصول و مبانی پیمانکاری عمومی در صنعت نفت و گاز

– اصول حاکمیت شرکتی Corporate Governance در سازمان های هلدینگ پروژه محور

– توسعه بازار و استراتژی قرارداد در سازمانهای پروژه محور

– مدیریت پروژه های EPC نفت و گاز

– اصول و مبانی تأمین فاینانس پروژه های نفت و گاز

– مدیریت پروژه استراتژیک بر اساس مدل ®OPM3

– اصول و مبانی مدیریت پروژه

– اصول و مبانی استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان های بزرگ هلدینگ پروژه محور

– ارزیابی و ممیزی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

– مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO21500

– اردوی آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه ای PMP

– مدیریت کالا و مواد پروژه در پروژه های EPC نفت و گاز

– مدیریت فصول مشترک در پروژه های EPC

– فاز اختتام در پروژه های EPC صنعت نفت و گاز

– فاز اختتام برونسپاری ها و قراردادهای فرعی در پروژه های EPC

– اصول نظارت در سایت پروژه های EPC نفت و گاز

– مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

– قراردادهای فیدیک و Turnkey