موسسه ایران تلنت بعد از گذشت چندین سال ارائه خدمات شغل یابی اکنون به مرجعی مفید در این خصوص بدل گشته است. با توجه به حجم اطلاعاتی که از سوی کاربران در اختیار ایران تلنت قرار داده می شود، تحلیل وضعیت بازار کار در صنایع مختلف امری بسیار کارآمد و مفید توسط اسن موسسه محسوب می شود. گزارش سالانه حقوق و دستمزد این موسسه مربوط به سال ۱۳۹۲ را از اینجا دریافت نمایید.