کتاب سیستم های تدارکات – رویکردی به مدیریت پروژه فرا صنعتی از انتشارات تیلور اند فرانسیس در سال ۲۰۰۸ می باشد.

در این کتاب با توجه به مضامین مدیریت پروژه، مباحثی همچون مدیریت تدارکات و ذینفعان و زنجیره تأمین و تدارکات الکترونیکی مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.

برای دریافت کتاب اینجا را کلیک نمایید.