موسسه صنعت فراساحل دانمارک در سال ۲۰۱۰ کتابی را با عنوان فوق منتشر نمود که بصورت جامع و کاربردی به پروژه های فراساحل می پردازد. از آنجاییکه این نوع پروژه ها دارای پیچیدگی ها، متریال مصرفی و فنآوری های خاص هستند که طبعاً در آبهای نیلگون خلیج فارس تاکنون این دست پروژه ها به خاطر عمق اب و شرایط اب و هوایی منطقه به اجرا در نیامده است، فنآوری های این نوع پروژه ها در اختیار شرکتهای محدود فراساحلی ایران نیز نمی باشد. برای ورود به این نوع پروژه ها  که نزدیکترین آنها اقیانوس هند و سواحل آفریقا می باشد، لازم است اطلاعات مورد نظر در اختیار کارشناسان امر قرار گیرد. پایگاه اطلاع رسانی با این رویکرد دست به جستجو و به اشتراک گذاری اطلاعات فنی این نوع پروژه ها نموده است.

جهت دانلود کتاب الکترونیک اینجا را کلیک کنید