انجمن OGP در یک همکاری راهبردی با موسسه بین المللی استاندارد ISO و موسسه IEC پروژه یکپارچه سازی استانداردهای مورد استفاده در صنعت نفت و گاز را به اجرا درآورد. در فوریه ۲۰۱۲ کاتالوگ این استانداردها منتشر گردید. این کاتالوگ برای خوانندگانی که به مرجعی از این استانداردها نیاز دارند ، بسیار کارآمد می باشد.

این کاتالوگ را از اینجا دریافت نمایید.