اثر حاضر ترجمه ای از Energy statistics manual  از انتشارات موسسه بین المللی انرژی می باشد که توسط وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۵ ترجمه شده است و در سایت آژانس بین المللی انرژی قرار گرفته است.

در این کتاب کلیه آمارهای مربوط به انواع انرژی ها در کره زمین ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت این موسسه مراجعه فرمایید.

برای دریافت این کتاب اینجا را کلیک نمایید.